Промоционални игри

Играй в играта "ЗЛАТНАТА ОБУВКА" и спечели СЕГА!
Намери  "Златната обувка", копирай линка и веднага  я публикувай  във Facebook страницата ни.

Първият за деня печели 25 лв.+ подарък, вторият 15 лв. + подарък, а всички останали 5 лв.
 

 
Допълнителна информация:
* Ваучерите могат да се използват само за покупка на  продукти на обща стойност над 50 лв.

* "Златнатa обувка" се появява един път на денонощие ( между 10 часа и 24 часа)

* Времетраене на играта от 16.10.2018г. до  20.10.2018 г.

* Eкипа на MES.BG си запазва правото да сменят адреса ( URL) и мястото на "Златната обувка".

 

СТЪПКИ:

1- Първа стъпка намираш къде е "Златната обувка" и копираш линка

 

 

2- Втора стъпка поставяш линка в Facebook страницата на MES.BG

 

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

-  Право на участие в Играта има всяко физическо лице. В случай че спечелилият Участник не е навършил 18 години в деня на спечелване на наградата, тя може да бъде получена само от родител или друг законен представител.

- В Играта могат да участват физически лица, които са извършили валидна регистрация във Facebook на интернет адрес www.facebook.com. Регистрацията във Facebook се извършва съобразно общите условия и правила, публикувани на интернет адрес www.facebook.com.

- В Играта нямат право да участват служителите на MES.BG, както и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи).

- В Играта нямат право да участват спечели награди от предходни дни .

Спечелени ваучери не могат да се комбинират с други ваучери от играта

 

 

 \

 

..................................................